Henkilöstötutkimukset

Henkilöstötutkimuksissa pätee sanonta: sitä saat mitä tilaat, ja nämä ja 3 pointtia: 

1. Mittaa sitä mitä haluat saada

2. Mittaa sitä mitä haluat kehittää

3. Mittaa matkaa sinne minne haluat päästä

Henkilöstötutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi: työtyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi, henkilöstön sitoutuneisuus, henkilöstön osallistaminen ja aktivoiminen, työyhteisötaidot, motivaatio, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, työrauha keskinäinen arvostus ja kunnioitus, johtaminen ja esimiestoiminta, toiminnan tavoitteellisuus, muutostilanteiden hallinta, sisäinen asiakkuus ja yhteistyö, asiakastyytyväisyys, yrityksen strategian jalkautuminen, yrityskulttuuri yms. 

Henkilöstötutkimus juuri Sinun tarpeeseesi

Haluatko, että mittaaminen kohdistuu juuri oikeisiin asioihin, ja että tulokset kertovat juuri sinun yrityksesi tilanteesta? Entä haluatko mittaajan auttavan sinua myös tulosten analysoinnissa, kehityskohteiden valinnassa ja jopa kehitysprojektien vetämisessä? Jos vastauksesi on kyllä, tarvitset räätälöidyn kyselyn, ja mittaajan, joka osaa myös kehittää. 

Mitä mitataan - sitä saadaan

Mielestämme henkilöstötutkimuksessa tarkoitus on aina kehittää jotakin. Sen vuoksi lähdemme aina liikkeelle tarvekartoituksesta: mitä haluat saada selville, mihin haluat tulevaisuudessa vaikuttaa. Jos esimerkiksi kartoitamme esimiestoiminnan tilaa, kysymme ensin, millaista haluaisit esimiestoiminnan organisaatiossanne olevan. Millainen on talonne johtamisfilosofia? Mitkä ovat esimiesten tärkeimmät tavoitteet ja vastuut?

Näiden pohjalta laadimme kyselyn, jolloin voimme mitata paitsi nykytilaa, myös matkaa tavoitetilaan. Valitsemme kysymystyypit vastaajille sopiviksi ja trimmaamme kieliasun sellaiseksi, että puhumme varmasti sinun organisaatiosi kieltä.

Konkreettista tietoa juuri Sinulle

Näin saamme konkreettista ja osuvaa tietoa, jonka pohjalta kehittäminen on itse asiassa yllättävän helppoa. Säilytämme kyselyn, joten se voidaan toistaa myöhemmin sellaisenaan, tai muokata ajankohtaisilla kysymyksillä.

Saat siis paljon enemmän kuin ”johtamistaidon indeksiluvun verrattuna toimialasi keskiarvoon”, koska rehellisesti sanoen, meidän mielestämme et tee sillä indeksiluvulla mitään. 

Ota yhteyttä:

Terhi Marttinen +358408491908 tai terhi.marttinen(a)hr.point.fi